Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 Eπίσκεψη Μαθητών

Από την επίσκεψη μαθητών του 1ου Δημοτικού σχολείου στο φούρνο, όπου τα παιδιά έμαθαν να ζυμώνουν, να αλέθουν και να ψήνουν και βεβαίως να ...γεύονται τους καρπούς των κόπων τους!

 Eπίσκεψη Μαθητών

 Eπίσκεψη Μαθητών

 Eπίσκεψη Μαθητών

 Eπίσκεψη Μαθητών

 Eπίσκεψη Μαθητών

 Eπίσκεψη Μαθητών